Mỗi ngày đều có một cái nhận ra, có lẽ hôm nay cái nó xuất hiện là cô đơn.
Tất cả những thứ cảm xúc của tôi, những điều tôi lăn lộn mà phun ra chỉ là vì cô đơn thôi.
Những việc tôi làm, những khao khát vớ vẩn, là vì tôi thèm muốn có một thế giới cho bản thân mình, một thế giới mà ở đó tôi có thể hoàn toàn hòa vào họ chứ không phải đề phòng, hoặc sợ hãi, hoặc tự ti mặc cảm, hoặc như thế này, mọi lúc đều cảm thấy thiếu vắng sự thấu hiểu..